Meerjarenplan

Dit meerjarenplan is geschreven (door Honoré Hoedt, mei 2009) op basis van ervaringen atleten van alle leeftijdsfasen, zoals die in de afgelopen 25 jaar zijn opgedaan en die hebben geleid tot successen met mondiale toppers. Terugkijkend is een aantal zaken goed geweest en waren andere punten voor verbetering vatbaar. Uiteindelijk wordt de weg naar succes door de bestudering van de historie herkenbaar, maar wordt de geschiedenis van iedere nieuwe atleet in het heden geschreven en in de toekomst verzilverd. Voor iedere atleet dient kortom een nieuwe weg naar de top te worden gevonden en afgelegd. Daarom: de historie van de toekomst.

In dit praktische werkboek is allereerst aandacht besteed aan het profiel en de rol van de coach, die per leeftijdsfase als het ware met de atleten mee dient te groeien.

 Vervolgens is per leeftijdsfase uitgewerkt wat er voor nodig is om geleidelijk een zeer stabiel en stevig fundament te leggen voor succes in de toekomst.
In diverse hoofdstukken en wordt dit per leeftijdsfase meer gedetailleerd uitgewerkt.

Leeftijdsfasen

In het plan worden de volgende leeftijdsfasen onderscheiden:
– Van 6 tot 9 jaar, de Mini Pupillen: het fundament
– Van 9 tot 12 jaar, Pupillen A en B: leren trainen
– Van 12 tot 16 jaar, trainen voor omvang
– Van 19 tot 23 jaar, trainen voor hoger niveau
– En van 23 jaar en ouder: trainen om te winnen
Het meerjarenplan is gericht op de ontwikkeling van toptalenten en de daarbij passende coaches.
Per leeftijdsfase wordt aangegeven hoeveel en hoe intensief er getraind kan worden als ook hoeveel wedstrijden  en welke wedstrijden het best gelopen kunnen worden.

Samenvattend

De grote lijn is: Niet te intensief trainen op jonge leeftijd, redelijk omvang maken mag wel. Anaerobe lactische trainingen niet doen tot de leeftijd van B-junior en daarna met mate geleidelijk toepassen. Wel werken aan maximale snelheid door sprinttraining vanaf jonge leeftijd (anaeroob alactisch).
In dit document worden trainingen voor het winter- en zomerseizoen beschreven. De inzichten met betrekking tot de zomerseizoen trainingen zijn wel iets gewijzigd. Honoré Hoedt ziet deze trainingen nu als trainingen die incidenteel zo kunnen worden uitgevoerd maar zeker niet wekelijks.
Het meerjarenplan zelf kun je hier lezen.

2 reacties

  1. Hoewel deze methode gebaseerd is op veel ervaring ontbreekt het wetenschappelijk bewijs dat deze methode de beste resultaten oplevert. Ik zeg: Run less, run faster. (Titel van een boek)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *