Als eerste zie je in deze video een aantal varianten van sit-ups met een medicijn bal. Let er bij deze oefeningen op dat je ze kort en explosief uitvoert, kom niet te ver omhoog, maar houd constant spanning op je buikspieren. Let ook op het technisch goed uitvoeren.

Als tweede zie je een aantal oefeningen waarbij je op de grond ligt, de bal achter je hoofd houd en je je benen uitstrekt. Let er hierbij op dat je de bal van de grond houd, je hoofd mag op de grond rusten, en je benen blijven gestrekt.

Varianten:

Sit-ups:

  1. Gewone sit-up. Stoot zoveel mogelijk vanuit je buik, en houd de bal goed gestrekt boven je hoofd. Houd je voeten aan de grond.
  2. Voeten omhoog. Breng je voeten van de grond en breng je knieën in een hoek van 90 graden. Vervolgens gelden dezelfde principes als bij de gewone sit-up.
  3. Voeten omhoog en steeds uitstrekken. Doe steeds een sit-up met je knieën in een hoek van 90 graden en strek vervolgens de bal achter je hoofd en je benen kort uit.

Gestrekte benen:

  1. Op en neer. Breng steeds gestrekte benen kort en explosief omhoog en vang de beweging op met je buikspieren.
  2. Wisselend op en neer. Doe dezelfde beweging, alleen nu wisselend per been.
  3. Scharen.
  4. Ronddraaien.