Het gebruik van onstabiele ondergrond bij trainingsvormen zoals core- en krachttraining is nog best populair. Het  kan in sommige gevallen prima werken als blessure behandeling. Voor hardlopers lijkt het veel minder geschikt te zijn.

Krachttraining op onstabiele ondergrond

De basiseisen waaraan een effectieve training moet voldoen zijn: progressie, specificiteit en enige variatie. Trainen op een onstabiele ondergrond voldoen in ieder geval niet aan de eis van specificiteit. Ook progressie in de hoeveelheid kracht die kan worden geleverd zal teruglopen van een stabiele naar een onstabiele ondergrond

Er zijn een aantal randvoorwaarden om krachttraining effectief te laten zijn. Eén daarvan is de afname van co-activiteit van de antagonist (strekkende spier). Een andere de toename van de activiteit van de agonist (samentrekkende spier). Een voorwaarde is dat er met een bepaalde minimale intensiteit moet worden getraind (in procenten van wat er maximaal één keer gedaan kan worden). De snelheid waarmee de kracht ontwikkeld kan worden moet verbeteren en de onderlinge afstemming van de beweging. De inter en intra-musculaire coördinatie dient te verbeteren om de beweging beter te kunnen uitvoeren. Al deze factoren werken op elkaar in teneinde een grotere kracht ontwikkeling mogelijk te maken.

In een onderzoek van Behm e.a. in 2002 bleek dat de piekkracht en spieractiviteit van de agonist bij training op een onstabiele ondergrond met tientallen procenten afnam terwijl de spieractiviteit van de antagonist juist toenam. Dit zijn dus effecten die je bij krachttraining juist niet wilt.

Core training op een onstabiele ondergrond vergeleken met dezelfde training op een stabiele ondergrond laat duidelijk minder spieractiviteit in de core zien, het trainingseffect is dus navenant minder.

Het is bekend dat het uitvoeren van een training je beter maakt in de vaardigheden die relateren aan die training, zoals balans, coördinatie, core stabiliteit of proprioceptie. Trainen op onstabiele ondergrond kan leiden tot onjuiste recruterings patronen en je motorische vaardigheden verslechteren, daarom moet het zeker niet gedaan worden wanneer je je sportieve vaardigheden op een stabiele ondergrond wilt verbeteren (zoals bij hardlopen).

Verder Lezen

In het artikel van Steve Magness van Science of Running worden nog veel meer onderzoeken aangehaald. Deze tonen aan dat trainen op onstabiele ondergrond, in ieder geval voor hardlopers, niet ideaal is.

Bron: artikel op Science of Running, Steve Magness

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *