Pak steeds de medicijn bal op, kom weer naar boven en strek even uit.

Focuspunten: